Jak zoptymalizować produkcję tworzyw sztucznych?

Każde przedsiębiorstwo dąży do maksymalizacji osiąganych przez siebie zysków przez podnoszenie jakości swoich wyrobów, która przekłada się na zadowolenie klientów, zwiększanie wydajności, co pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów sprzętowych i ludzkich, a także redukcję kosztów związanych z poszczególnymi działaniami. W branży przetwórstwa plastiku optymalizacja produkcji tworzyw sztucznych wymaga dokładnego przyjrzenia się realizowanym procesom produkcyjnym i ulepszenia stosowanych w nich rozwiązań technicznych. Przekonajmy się, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o poszczególne procesy i wykorzystywaną technologię.

Optymalizacja procesowa

Wszystkie etapy produkcji składają się z poszczególnych operacji, które muszą być przeprowadzane w określonych sekwencjach i z wykorzystaniem rezultatów osiągniętych w poprzednich stadiach. Szczegółowa analiza ich przebiegu pozwala na wychwycenie miejsc, w których dochodzi do nieracjonalnego używania dostępnych zasobów, co może przejawiać się m.in. przerwami w pracy spowodowanymi oczekiwaniem na ukończenie wcześniejszych zadań czy przeciążeniem konkretnych stanowisk wynikającym ze spiętrzenia zleceń docierających w tym samym czasie. W ramach działań mających na celu poprawę sytuacji niezbędna może się okazać zmiana organizacji pracy, wprowadzenie urządzeń o większej wydajności czy przekształcenie procesów pomocniczych takich jak transport wyrobów lub dostawa koniecznych materiałów.

Optymalizacja technologiczna

Sposobem na poprawę wyników jest także wprowadzenie zmian technologicznych o różnym zakresie w zależności od rezultatów przeprowadzonego wcześniej audytu. W grę może wchodzić m.in. przeprojektowanie używanych form, co może pozwolić na wyeliminowanie wad produkcyjnych wyprasek, skrócić czas potrzebny na ich stygnięcie czy zredukować ilość operacji potrzebnych do uruchomienia kolejnego cyklu produkcyjnego. Optymalizacja może też dotyczyć procesów przygotowania surowca, poziomu zużycia energii czy zastosowania  narzędzi umożliwiających na bieżące monitorowanie poziomu osiąganej efektywności.

Najwyższa jakość usług poparta wieloletnim doświadczeniem

Czytaj więcej