Jak wygląda proces projektowania form wtryskowych?

Formowanie wtryskowe to technologia wykorzystywana powszechnie w przetwórstwie tworzyw sztucznych i gumy. W przypadku tej metody bardzo istotne znaczenie ma prawidłowa konstrukcja formy wtryskowej. Tak naprawdę od niej zależy wydajność procesu produkcyjnego, jakość wyrobu oraz koszt jego wykonania. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, jak przebiega proces projektowania form wtryskowych.

Przebieg projektowania form wtryskowych. Najważniejsze etapy

Proces projektowania form wtryskowych można podzielić na kilka etapów. Przed przystąpieniem do prac projektowych należy ustalić z zamawiających kilka najważniejszych wymagań technicznych dotyczących danej formy, takich jak:

  • liczba gniazd,
  • rodzaj kanału wtryskowego (gorący kanał lub zimny kanał),
  • położenie punktów wtrysku (typ przewężki),
  • specyfika formy (np. forma wkładkowana czy monolit),
  • określenie linii podziału,
  • określenie rodzaju tworzywa.

Na podstawie karty technicznej tworzywa określa się wymaganą wartość skurczu. Konieczne jest też określenie wymiarów gabarytowych formy, co związane jest bezpośrednio z maszyną, na jakiej ma być realizowana produkcja. Na tym etapie planuje się też wielkość wkładów formujących (w tym przypadku form wkładkowanych) oraz skok wypychacza. Na podstawie tych danych można wyznaczyć całkowite wymiary formy.

Kolejnym etap polega na przygotowaniu projektu wkładów formujących i ich mocowanie w korpusie formy. Następnie określany jest układ gniazd formy (w przypadku form wielogniazdowych) tzw. tool layout. W kolejnym kroku trzeba przeskalować detal o wartość skurczu oraz nadać pochylenia technologiczne (jeśli występują).

Późniejsze etapy prac związane są z projektowaniem kanału wtryskowego i przewężek, projektowaniem układu chłodzenia oraz wypychaczy, a także kanałów odpowietrzających. Gdy te czynności mamy już za sobą, można przejść do wykończenia formy o elementy znormalizowane, czyli pierścienie centrujące, końcówki wody, sprzęgła wyrzutnika, płyty izolacyjne itp. Ostatnim etapem jest wprowadzenie oznaczeń na formie i przygotowanie dokumentacji płaskiej.

 

Najwyższa jakość usług poparta wieloletnim doświadczeniem

Czytaj więcej